Wydarzenia

Powiatowe Spotkania Eksperckie - Podsumowanie

Data: 05.11.2013
Data wydarzenia: 31.10.2013
Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 16 września 2013 r. uchwaliła nowy program "Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2013-2020". Nad tym programem wspólnie pracował Zespół Ekspertów, dzięki któremu powstał dokument umożliwiający prowadzenie szeregu działań, mających na…

OIKiP samodzielny !

Data: 07.01.2013
Data wydarzenia: 28.12.2012
  W dniu 28 grudnia 2012 roku została powołana przez Radę Powiatu Myślenickiego nowa jednostka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Dotychczas OIKiP działał w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od dnia 1 stycznia 2013 stał się samodzielną jednostką. Na stanowisko dyrektora…

Powiat Myślenicki najlepszy w Małopolsce !

Data: 23.11.2012
Data wydarzenia: 22.11.2012 Kraków
Powiat Myślenicki został laureatem tegorocznego Konkursu "Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konkurs, który został już po raz trzeci zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy…

Happening Artystyczno-Psychologiczny PO-MOC

Data: 22.11.2012
Data wydarzenia: 20.10.2012 Dobczyce
W sobotę 20.10.2012 na zamku dobczyckim odbył się happening dla rodzin z powiatu myślenickiego, którego organizatorem był OIKiP w Myślenicach. A że pogoda dopisała - dobrej zabawy i licznych uczestników nie zabrakło. Pierwszym punktem programu była rodzinna gra terenowa, podczas której uczestnicy…

Zapraszamy do Dobczyc !

Data: 20.09.2012
Data wydarzenia: 20.09.2012 Dobczyce
Powiat Myślenicki wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej zaprasza wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza rodziny z młodszymi i starszymi dziećmi, do Dobczyc  w dniu 20 października 2012r. ( sobota) na Happening Artystyczno- Psychologiczny  „PO-MOC. Muzyka i Film” organizowany  w ramach Projektu…

Prometeusz reaktywacja !

Data: 15.08.2012
Data wydarzenia: 15.08.2012 Myślenice
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach zaangażował się w realizację kolejnego etapu projektu „Prometeusz”, na który pozyskał  dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w wysokości 24 tys. złotych. Projekt rozpocznie się warsztatami filmowymi na Zamku w Dobczycach skierowanymi…

Co nowego w KOR-EDdzie?

Data: 20.03.2012
Data wydarzenia: 29.03.2012 Myślenice
Program działań korekcyjno-edukacyjnych (KOR-ED) jest rodzajem interwencji stosowanej wobec sprawców przemocy domowej. Podstawowym zadaniem programu korekcyjno-edukacyjnego jest zastosowanie oddziaływań edukacyjnych mających wpływ na zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc. W Powiecie…

Samodzielnie w dorosłość

Data: 20.01.2012
Data wydarzenia: 18.01.2012 Lubień
Oficjalne otwarcie nowoczesnej placówki całodobowej Stowarzyszenia SIEMACHA w Lubniu odbyło się w środę, 18 stycznia 2012 roku. W uroczystości otwarcia i poświęcenia placówki uczestniczyli:  Wojewoda Małopolski  Jerzy Miller,  Starosta Myślenicki Józef Tomal, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia…

Spotkanie Finałowe FENIX 2011

Data: 15.11.2011
Data wydarzenia: 11.12.2011 Myślenice
W dniu 11 grudnia 2011 (niedziela) w godzinach 12:00 - 16:00 w  MOKIS  w Myślenicach odbyło się spotkanie finałowe projektu "Fenix - Na Skrzydłach Aktywności". W trakcie spotkania można było zobaczyć, co działo się w projekcie w mijającym roku 2011. Najciekawszą częscią spotkania było…

Między młotem, a kowadłem

Data: 25.10.2011
Data wydarzenia: 25.11.2011 Myślenice
W dniu 25 października 2011r. podczas konferencji promocyjnej projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS rozmawiano o dokonaniach i dalszych planach dotyczących aktywnego włączenia się projektu w przeciwdziałanie się przemocy w rodzinie.…

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice