I TY zasługujesz na HAPPY END!

spot

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu, dotyczącego pomocy ofiarom przemocy domowej. Kampania została  zrealizowana w ramach projektu "Zapobieganie wielokrotnej wiktymizacji poprzez opracowanie indywidualnego narzędzia szacowania ryzyka oraz wzmacnianie zdolności zaangażowanych profesjonalistów". 

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, zapewnij sobie profesjonalną pomoc w:
- Ośrodkach Interwencji Kryzysowej
- Jednostkach Pomocy Społecznej
- Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Placówkach:
* Policji
* Oświaty
* Ochrony Zdrowia
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, działający całodobowo, udziela bezpłatnej pomocy
i wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Przyjdź, zadzwoń, napisz! Pamiętaj, nie jesteś sam!!!

Tel:  510 132 396, 506318 838

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice