Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie KOR-ED

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice