pomoc dla ofiar przemocy

"PO - MOCNE ROZMOWY"

Data: 24.06.2019
Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek audycji PO - MOCNE rozmowy realizowanej przez radio KMY. pl wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Audycja w całości poświęcona była niebieskiej linii czyli Ogólnopolskiemu Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Gościem…

I TY zasługujesz na HAPPY END!

Data: 09.04.2019
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu, dotyczącego pomocy ofiarom przemocy domowej. Kampania została  zrealizowana w ramach projektu "Zapobieganie wielokrotnej wiktymizacji poprzez opracowanie indywidualnego narzędzia szacowania ryzyka oraz wzmacnianie zdolności zaangażowanych profesjonalistów…

Przemoc w rodzinie - kto może pomóc?

Data: 18.12.2012
Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocâ oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje, służby społeczne. Należą do nich m.in.: po!icja, prokuratura, pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar…

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice