pomoc ze strony instytucji

I TY zasługujesz na HAPPY END!

Data: 09.04.2019
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu, dotyczącego pomocy ofiarom przemocy domowej. Kampania została  zrealizowana w ramach projektu "Zapobieganie wielokrotnej wiktymizacji poprzez opracowanie indywidualnego narzędzia szacowania ryzyka oraz wzmacnianie zdolności zaangażowanych profesjonalistów…

Kryzys? Jaki kryzys? Nie mam żadnego kryzysu! Daje sobie radę!*

Data: 02.02.2019
O fachowych definicjach kryzysu możemy przeczytać tutaj -  Czym jest kryzys? Wiemy więc, że kryzys może przytłoczyć, że skutkuje narastającymi trudnościami, że można odczuwać bezradność i poczucie braku sensu życia. Krótko mówiąc – nie radzimy sobie, bo coś, jakieś zdarzenie powoduje, że nasze…

Przemoc w rodzinie - kto może pomóc?

Data: 18.12.2012
Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocâ oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje, służby społeczne. Należą do nich m.in.: po!icja, prokuratura, pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar…

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice