Dialog w czasie pandemii

webinar

 „(Nie) obecny – student w warunkach izolacji społecznej”

 

Wczoraj Starosta Józef Tomal oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII  otworzyli webinar on-line: „(Nie) obecny – student w warunkach izolacji społecznej” .

Celem spotkania było  przybliżenie funkcjonowania osób młodych w czasie izolacji społecznej, rozpoznawania symptomów kryzysów oraz sposobów ich przezwyciężania. Było to prestiżowe wydarzenie, które podkreślało znaczenie wsparcia w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób studiujących.

Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa stanowiło kolejny dowód na to, że myślenicki model interwencji kryzysowej doceniany jest w środowisku naukowym, zaś praktyka ośrodka stanowi wzór do tworzenia modelowej interwencji kryzysowej w środowisku lokalnym. Wypracowany w Powiecie Myślenickim model stanowi bowiem przykład dobrej praktyki analizowanej przez środowiska akademickie.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII podkreślił,  że współorganizowanie spotkania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa wskazuje na to, że myślenicki samorząd powiatowy odważnie wdraża innowacyjne rozwiązania.

Podziękował Staroście Józefowi Tomalowi za zaangażowanie w ten proces.

 

- Mogę śmiało powiedzieć,  że myślenicki model interwencji kryzysowej stanowi wzór pracy nie tylko dla Małopolski, ale także dla całego kraju. Całodobowość oraz zaangażowanie Zespołu OIKiP w pracę podczas pandemii jest tego kolejnym dowodem- podkreślił Starosta, życząc studentom wytrwałości w zgłębianiu wiedzy i gratulując inicjatywy organizacji spotkania w przestrzeni on-line.

Program spotkania obejmował: wykład dr hab. Marty Czechowskiej-Bielugi, prof. UMCS pt.Kryzysy psychiczne wśród studentów w czasach pandemii”, ks. dr hab. Jacka Golenia, prof. KUL pt. „Kryzys moralności”, wystąpienie dr Katarzyny Wojtanowicz, UPJPII „Między kryzysem, a stabilizacją” oraz wykład mgr Sylwii Michalec-Jękot dyrektorki OIKiP w Myślenicach pt.Nie bójmy się korzystać z pomocy! Kryzys jako wyzwanie i szansa – praktyka Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w dobie pandemii COVID-19”.

            Spotkanie było pierwszym wydarzeniem z serii dyskusji w przestrzeni wirtualnej, którego współorganizatorem jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  - jednostka Powiatu Myślenickiego.

webinar

w

3

webinar