Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby i spektrum działania – konferencja ZPP

konferencja zpp

30 czerwca br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie, której tematem była „Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby i spektrum działania.” Konferencja została przeprowadzona za pomocą platformy Microsoft Teams.

Podczas konferencji omówiono dobre modele interwencji kryzysowej stanowiącymi skuteczną pomoc w obliczu kryzysu wywołanego pandemią.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie dr. n. hum. Piotra Passowicza, nauczyciela akademickiego w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej uniwersytetu Jagiellońskiego,  zatytułowane „Modele interwencji kryzysowej jako skuteczna pomoc w obliczu kryzysu wywołanego pandemią”. Pan doktor przybliżył podstawowe pojęcia związane z interwencją kryzysową oraz omówił trzy modele interwencji kryzysowej jakie mogą być zastosowane.

Następnie głos zabrałą Sylwia Michalec – Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Prelegentka omówiła funkcjonowanie ośrodka w Myślenicach podczas epidemii. Zostały zaprezentowane działania jakie ośrodek podjął aby skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, szczególnie wśród pracowników. Przedstawiony został także sposób funkcjonowania ośrodka i docierania do jak największej liczby petentów, w momencie kiedy ośrodek nie mógł przyjmować klientów w swojej siedzibie i w ten sposób pomagać im w rozwiązywaniu ich problemów. Jak podkreślała pani dyrektor zgłoszeń tych było zdecydowanie więcej niż zazwyczaj.

Kolejno funkcjonowanie swojego ośrodka przedstawiła Wiesława Kurowska założyciel i organizator Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opocznie.

Następnym punktem była prezentacja przedstawiona przez Patrycję Grebla – Tarasek, prawnika, specjalistę w dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w biurze Związku Powiatów Polskich. Prezentacja omawiała nastroje społeczne w okresie kryzysu gospodarczego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Skupiono się na badaniach traktujących o wielkim kryzysie gospodarczym z 2008 r. oraz obecnym kryzysie spowodowanym epidemią. Przedstawiono zarówno badania polskie jak i zagraniczne.

Przedostatni punkt konferencji stanowiło wystąpienie Krzysztofa Sarzały pedagoga, koordynatora Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Siłę Dzieciom w Gdańsku. Wystąpienie odwoływało się do interwencji kryzysowej wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Prelegent przedstawił własne doświadczenia w pomocy ludziom podczas występowania skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja przygotowana przez mec. Bernadetę Skóbel, radcę prawnego oraz Kierownika działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w biurze Związku Powiatów Polskich. Prelegentka omówiła w jakim kierunku powinna rozwijać się interwencja kryzysowa oraz przedstawiła propozycję zmian legislacyjnych przygotowanych przez Biuro Związku Powiatów Polskich. Po wystąpieniu nastąpiła szeroka dyskusja w zakresie przedstawionych przez prelegentkę zmian.

Do 20 lipca br. na adres mailowy: biuro@zpp.pl można zgłaszać uwagi odnośnie proponowanych zmian oraz własne propozycję zmian jakie powinny nastąpić w obszarze interwencji kryzysowej.  

 

źródło:

https://www.zpp.pl/artykul/1840-interwencja-kryzysowa-w-stanach-nadzwyczajnych-sluzby-i-spektrum-dzialania-konferencja-zpp?fbclid=IwAR2TQ3UdYbvyAw7nZ9N_GAt3gEIExvFoix62Od52TEXMmhm-DcVpZYcKoi8

Po kliknięciu w link powyżej, mają Państwo możliwość pobrania załączników, prezentacji które podczas konferencji przedstawiali prelegenci. 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice