Nasz zespół

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

INTERWENCI KRYZYSOWI

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Urszula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunku politologia, ( studia mgr) oraz administracja samorządowa (licencjat). Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie o kierunku technik informatyk (2012). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński 2017 r). Wolontariusz OIKiP, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy.

Bożena Piwowarska familiolog (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), doradca życia rodzinnego, nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie, a także prezes Stowarzyszenia Integracji Rodziny „WIĘŹ”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Pracuje z każdym typem klienta, a szczególnie z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Jest współautorką warsztatów skierowanych dla ofiar przemocy Akademia PO-MOCY, a także grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. W Ośrodku pracuje także z parami. Prywatnie matka pięciorga dzieci.

Beata Postawa-Ćwierz –  Niesłysząca Pedagog, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski). Ukończyła studia podyplomowe Surdopedagogika na KUL-u w Lublinie oraz studia podyplomowe Kryzys psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi kurs PJM na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Posługuje się także językiem międzynarodowym na poziomie średnio zaawansowanym. Wcześniej wolontariuszka w OIKiP w Myślenicach. W pracy interwencyjnej spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. 

Alina Ulman pedagog. Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Koordynator Programu Korekcyjno - Edukacyjnego w OIKiP. Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. W Ośrodku pracuje ze sprawcami przemocy domowej.

Joanna Adamska - psycholog i interwent kryzysowy, obecnie pracownik a wcześniej wolontariuszka w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, uczestniczyła w kursie psychologia kryzysu. Praktyki zawodowe zrealizowała w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, na oddziale ogólnopsychiatrycznym męskim. Uczestniczyła w serii wykładów organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne pt."Spotkania z psychoterapią psychodynamiczną". Ukończyła program szkoleniowy pt."Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych" organizowany przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Aktualnie studentka kierunku pedagogika (spec. resocjalizacja) na Wydziale Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie. Prywatnie wielbicielka wypraw górskich.

Daniel Zawodnik familiolog (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Interwent kryzysowy i pracownik w OIKiP, wcześniej praktykant, wolontariusz i stażysta Ośrodka. Ukończył I stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Toruń 2016). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Pracuje z młodzieżą, osobami doświadczającymi przemocy, przeżywającymi żałobę, a także kryzys związany z chorobą. Szczególnym obszarem jego pracy jest praca z osobami niepełnosprawnymi, gdyż sam jest osobą niewidomą. Odpowiada za kontakt z instytucjami oraz fundacjami zajmującymi się szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym. Posiada doświadczenie w pracy z parami przeżywającymi kryzys i chcącymi pogłębić swoją więź (Akademia Dobrych Relacji edycja 2016).

Mateusz  Pietrzkiewicz – wcześniej praktykant, wolontariusz, a obecnie pracownik OIKiP, absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Uczestniczył w rocznym proseminarium z zakresu interwencji kryzysowej oraz kursie psychologia kryzysu. Prywatnie interesuje się fotografią.

Dawid Mika – psycholog - psychoterapeuta, absolwent studiów psychologicznych o specjalności Psychologia Kliniczna na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.

Roma Kula – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych na SWPS w Katowicach, praktyki zawodowe zrealizowała w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Aktualnie w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczej - behawioralnej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kaja Kowynia - PietraszekPsycholog, absolwentka Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ ukończona ze ścieżką kliniczną. W tym obszarze zdobywała doświadczenie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych VI a i II b Szpitala Klinicznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie, w ośrodku zaburzeń odżywiania First Steps  w Derby (Anglia) oraz jako koordynator projektu „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. Wolontariuszka Fundacji Bez Klamek zajmującej się demitologizowaniem zaburzeń psychicznych w świadomości społecznej. Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej.

SUPERWIZORZY

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA

Beata Matuła

KSIĘGOWOŚĆ

Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA

Radca prawny: Iwona Cygan

Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)

Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)

Dr Katarzyna Wojtanowicz (mediator)