„Instytucje wsparcia społecznego wobec aktualnych problemów” – konferencja naukowa 17 III 2022

plakat konferencji

Caritas Polska w partnerstwie z Katedrą Socjologii Problemów Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Katedrą Nauk o Rodzinie KUL zorganizował konferencję naukową pt: „Instytucje wsparcia społecznego wobec aktualnych problemów”.

Podczas konferencji znalazło się miejsce dla Myślenickiego Modelu Interwenci Kryzysowej realizowanego w naszym Powiecie. Dr Katarzyna Wojtanowicz Instytut Socjologii i Pracy Socjalnej, Katedra Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej UPJPII oraz Dyrektor naszego Ośrodka Sylwia Michalec – Jękot wygłosiły referat pt: „Pracownicy systemu wsparcia społecznego wobec wyzwań pracy z imigrantami i uchodźcami na przykładzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach”. To kolejny już raz kiedy doświadczenia naszego ośrodka stanowią bazę do ważnych naukowych refleksji. Dziękujemy za zaproszenie.

 

konferencja wykład

konferencja caritas

konferencja caritas