Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja -Pomoc -Zmiana- Całą Dobę. Nagrodzona w konkursie Polskiej Agencji Prasowej

Wyroznienie

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane są i nagradzane najbardziej innowacyjne samorządy w Polsce. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

W bieżącym roku to prestiżowe wyróżnienie trafiło do Powiatu Myślenickiego za konsekwentnie, od lat realizowany projekt Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa pt: Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja -Pomoc -Zmiana- Całą Dobę. Miło nam Państwa poinformować, iż wśród 396 projektów, biorących udział w tym konkursie Myślenicki Model Interwencji Kryzysowej został zauważony i doceniony. Dziękujemy wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili, z Panem starostą Józefem Tomalem na czele a także z wszystkimi interwentami kryzysowymi i środowiskiem naukowym.

Chwalimy się, ale nie zwalniamy tempa. Pracujemy dla Państwa całą dobę, 7 dni w tygodniu. Po prostu jesteśmy dla Was!

Więcej informacji już wkrótce.