Konferencja „Kategoria zmiany - w obszarze współczesnej pracy socjalnej. Doświadczenie czasu pandemii. Implikacje badawcze i praktyczne”

plakat

27 września 2022r pracownik  Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach familiolog interwent kryzysowy Daniel Zawodnik uczestniczył w organizowanej przez Instytut Socjologii i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, międzynarodowej konferencji naukowej online pt. „Kategoria zmiany - w obszarze współczesnej pracy socjalnej. Doświadczenie czasu pandemii. Implikacje badawcze i praktyczne”. Podczas swojego wykładu „Wpływ kryzysów społecznych na działania interwencji kryzysowej na przykładzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach” przybliżył słuchaczom funkcjonowanie i działania OIKiP w trakcie pandemii oraz wskazał skuteczność  Myślenickiego Modelu Interwencji Kryzysowej. Dziękujemy za zaproszenie.

 

temat wykładu

 

 

Daniel Zawodnik podczas wykładu

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice