Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na ratunek całą dobę". Inspiracje i wyzwania interwencji kryzysowej na przykładzie OIKiP w Myślenicach - ogłoszenie II

konferencja

ogłoszenie

Ogłoszenie

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice