Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

04. 11.2021 r  w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyła się  Międzynarodowa Konferencja naukowa  pt. „Na ratunek całą dobę – Inspiracje i wyzwania interwencji kryzysowej na przykładzie OIKiP w Myślenicach” organizowana w formie hybrydowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat stanu obecnego, perspektyw rozwoju interwencji kryzysowej w Polsce, i w Europie. Otwarcia konferencji dokonał starosta Myślenicki Józef Tomal.

Podczas sesji plenarnej wykłady wygłosili:

„Interwencja kryzysowa z perspektywy dnia dzisiejszego i przyszłości”

prof. dr hab. Dorota Kubacka - Jasiecka, Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

„Pomoc duchowa w kryzysie”

ks. prof. KUL dr hab. Jacek Goleń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

„Możliwości zastosowania interwencji kryzysowej w pracy pracownika socjalnego”

doc. dr hab. dr. Maroš Šip Prešovská Univerzita v Prešove

.

W konferencji w formie online wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski oraz przedstawiciele Słowackiego Uniwersytetu w Presovie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tematyczne „Dziedzictwo rodzinne jako skutek i przyczyna kryzysów” prowadzone przez dr Monikę Wasilewską UJ, oraz „Budowanie współpracy i relacji społecznych na rzecz wzmacniania systemu interwencji kryzysowej” prowadzone przez dr Katarzynę Wojtanowicz UPJPII.

W Sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach w konferencji stacjonarnie uczestniczyli, m.in.: Senator RP Andrzej Pająk, Robert Bylica Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosta Myślenicki Józef Tomal, Bolesław Pajka radny Powiatu Myślenickiego, Sekretarz Powiatu Myślenickiego Mieczysław Kęsek, Bogumił Pawlak Wójt Gminy Wiśniowa oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Duda prorektor ds. studenckich UPJPII.

Podczas konferencji Dyrektor Ośrodka Sylwia Michalec - Jękot  wraz Panem Starostą Józefem Tomalem wręczyli  Anioły Interwencji Kryzysowej, jest to szczególne wyróżnienie dla osób i instytucji które  mają istotny wkład w krzewienie idei Interwencji Kryzysowej.

Wydarzenie patronatem honorowym  objęli:

  • Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

  • Senator RP Andrzej Pająk

  • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

  • Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

  • Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  • Związek Powiatów Polskich
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością osób które wzięły udział nie tylko w konferencji, ale także w warsztatach, które za naszym pośrednictwem udało się zrealizować. Serdecznie Państwu dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

Starosta Józef Tomal Otwarcie Konferencji

Bolesław Pajka, Mieczysław Kesek, Bogumił Pawlak

prof. dr hab. Małgorzata Duda

Senator RP Andrzej Pająk

Zaproszeni goście

Robert Bylica Radny Województwa Małopolskiego

Bolesław Pajka Radny Powiatu Myslenickiego

Anioły Interwencji

anioły interwencji

anioły interwencji

anioły interwencji

anioły interwencji

Bolesław Pajka Mieczysław Kęsek

zaproszeni goście

zaproszeni goście

Robert Bylica

Dyrektor Sylwia Michalec jekot