„Na ratunek całą dobę – Interwencja Kryzysowa w Myślenicach – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

logo oiku

Z dniem 01.04.2021 Ośrodek Interwencji realizuje nowy projekt „Na ratunek całą dobę – Interwencja Kryzysowa w Myślenicach – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”.

Celem projektu jest udzielanie w trybie natychmiastowym i ratunkowym całodobowego, wsparcia społecznościom, osobom i rodzinom doświadczającym kryzysów psychologicznych z terenu powiatu myślenickiego, pomocy w zmniejszaniu prawdopodobieństwa występowania skutków kryzysu, ograniczenia jego trwania i negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania jego nawrotom.

Projekt skierowany jest do wszystkich doświadczających kryzysów psychologicznych -mieszkańców Powiatu Myślenickiego: osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych bez względu na wiek, płeć, reprezentujących różne światopoglądy, kultury i status społeczny. Głównym jego zadaniem jest stworzenie całodobowego OIKiP świadczącego natychmiastowe wsparcie, wraz z wyjazdami ratunkowo-interwencyjnymi.

Przypominamy, że z pomocy naszego Ośrodka mogą korzystać osoby dotknięte sytuacjami kryzysowymi tj: różnego typu wydarzeniami krytycznymi w społeczności lokalnej, katastrofami, konfliktami także małżeńskimi/partnerskimi, przemocą, trudnościami wychowawczymi, uzależnieniami, przeciążeniami psychicznymi, przewlekłym stresem, wypadkami losowymi, czy trudnościami zawodowymi.

Ważnym elementem naszej pracy są działania pre - i post-interwencyjne które zapobiegają kryzysom. Dla naszych klientów organizujemy warsztaty, grupy wsparcia, grupy samopomocowe. Oferujemy poradnictwo prawne, psychiatryczne, mediacje, krótkoterminową terapię wspierającą.

Jak będzie wyglądać nasza praca? Otóż dla Państwa, naszych klientów, nie zmienia się nic. Nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji 24h na dobę, siedem dni w tygodniu. Numery naszych telefonów całodobowych także pozostają bez zmian. Jesteśmy nadal dostępni poprzez naszego Skype’a i fanpag’a na Facebooku, dzięki któremu mogą Państwo się z nami kontaktować w świecie wirtualnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory korzystali z naszej pomocy, wspierali nasze działania dobrym słowem i pomocą w różnych, także dla nas trudnych sytuacjach. Tak naprawdę bez Was nie byłoby nas. Zapraszamy do kontaktu wszystkich tych, którym jest ciężko i nie wiedzą gdzie udać się po pomoc. „Pamiętaj, nie jesteś Sam”.

O wszystkich planach i wydarzeniach w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, mogą Państwo znaleźć informację na stronie internetowej www.interwencjamyslenicki.pl. i na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/oikipmyslenice.

Do zobaczenia!