Spotkanie ze studentami

Wykład ze studentami

Nasz Myślenicki Model Interwencji Kryzysowej zauważany jest w środowisku akademickim w kraju i zagranicą. 

Właśnie ukazała się Książka wydana przez Bibliographic Information published by the Deutsche Nationalbibliothek pt.: „Lokal und Transnational in der Sozialen Arbait” w której znajduje się artykuł autorstwa dr Katarzyny  Wojtanowicz i dyrektor OIKiP Sylwii Michalec-Jękot ”Interwencja Kryzysowa w Polsce na przykładzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach”

W piątek 28 października 2022 zapoznawaliśmy z naszym modelem pracy grupę studentów z Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ksiązka

ksiązka

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice