Środa dla Ukrainy

Szanowni Państwo.

Od 18.05. 2022 r uruchamiamy 24 godzinny co środowy(8.00 – 8.00) telefon wsparcia w języku ukraińskim dla Obywateli Ukrainy, którzy doświadczają traumatycznych skutków wojny. Przy telefonie dyżuruje doświadczona specjalistka z Ukrainy.

Середа для України 

Шановні Пані Та Панове. Ми запускаємо 24-годинний телефон підтримки українською мовою, який буде працювати щосереди для громадян України, які відчувають травматичні наслідки війни. За телефоном чергує досвідчена спеціалістка з України

 Rozmowa w języku polskim - jesteśmy dostępni całodobowo pod nr 510 132 396, 514 096 584, 12 271 04 29.

Całodobowe wsparcie psychologiczne Myślenice ul. K. Wielkiego 5

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PORADNICTWA 32-400 Myślenice, 1.Kazimierza el./fax: 12)27104 396 OÅrodek Interwencji Kryzysowej ¡Poradnictwa Tи xBилюewcR 3a maй6yTHe? Tи nepeжиB BTpaTy? Tи 6oewbcR 3a cBoïx 6ли3bKиx? Tи BA4yBaew TpиBory? 3aTeлeфoHyй 506318838 Starostwo Powiatowe Myślenicach 32-400 Myślenice,u Mikołaja REGON myslenicki.pl”