Suma drobnych kroków.

spotkanie

We wtorek - 23.02.2021 r za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Wicestarostą Myślenickim Rafałem Kudasem i Dyrektorką Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Sylwią Michalec -Jękot w spotkaniu wzięła także udział Pani Alina Ulman pedagog interwent kryzysowy i koordynatorka zespołu OIKiP. W spotkaniu oprócz przedstawicieli naszego powiatu wzięli udział przedstawiciele BRPO: Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych, Dariusz Supeł, zastępca dyrektorki Centrum Projektów Społecznych, Małgorzata Żmudka, Zespól Prawa Administracyjnego i Prawa Gospodarczego, Agnieszka Jastrzębska, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Aleksandra Szczerba, Zespół Równego Traktowania.

Celem spotkania była analiza sytuacji związanej z rozwojem interwencji kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach uznawany jest za jednostkę realizującą swoją praktykę w sposób modelowy, stąd poproszono jego przedstawicieli o zaprezentowanie wypracowanego modelu działania.

„Nasza praca wokół interwencji kryzysowej, co do której skuteczności w obszarze wsparcia społecznego jesteśmy przekonani, to suma drobnych kroków – powiedział na wstępnie Wicestarosta Rafał Kudas – Wykonaliśmy jako powiat ogromną pracę w tym obszarze, ale mamy też świadomość, że bez pomocy innych podmiotów nie dokonamy większych zmian. Stąd nasza radość, że również Pan Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich interesuje się tą problematyką.”

Dużym zainteresowaniem przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich cieszył się rozwój Interwencji Kryzysowej jako wsparcie społeczne w Powiecie Myślenickim. Dyrektorka OIKiP Sylwia Michalec – Jękot przedstawiła Myślenicki Model Interwencji Kryzysowej, wskazując na  problemy wobec, których staje interwencja kryzysowa.

Cieszy nas fakt iż, uczestnicy spotkania zadeklarowali gotowość wspólnych,  dalszych konstruktywnych działań.

 

Wice starosta Powiaty Myślenickiego Rafał Kudas

Spotkanie z Przedstawicielami BRPO

Spotkanie z Przedstawicielami BRPO