V Konferencja Interdyscyplinarna - Zdrowie i odporność psychiczna 9.10.2021 r.

plakat

9 października 2021 Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach Sylwia Michalec-Jękot została zaproszona do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym podczas V Konferencji Interdyscyplinarnej - Zdrowie i odporność psychiczna zorganizowanej przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ. Prowadzącymi panel były dr hab. Joanna Trzópek, dr Monika Wasilewska. Pani dyrektor naszego Ośrodka znalazła się wśród osób zaangażowanych w budowanie wsparcia społecznego, w dyskusji brały bowiem udział:

✅ dr hab. Małgorzata Michel prof. UJ, Instytut Pedagogiki UJ

✅mgr Maria Marczyk, Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha” w Krakowie

✅mgr Agnieszka Maruszczak, V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Każda z tych osób ma ogromny wkład w niesienie pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach to kolejne ogromne wyróżnienie i docenienie modelu kreowanej przez nas pracy interwencyjnej.

Konferencja zdrowie i odporność psychiczna

Konferencja zdrowie psychiczne