Wizyta delegacji z Niemiec i Krakowa

wizyta studyjna

         W Powiecie Myślenickim rozpoczęła się wizyta studyjna delegacji z Brandenburg University of Technology Cottbus - Senftenberg w Niemczech.

          Uniwersytet w Cottbus współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Instytutem Socjologii i Pracy Socjalnej. Współpraca dotyczy kształcenia i wymiany praktycznej w zakresie pracy socjalnej. W trakcie wizyty studyjnej goście z obu uniwersytetów odwiedzili między innymi nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa.            Jak wskazała dr Katarzyna Wojtanowicz – dyrektor Instytutu Socjologii i Pracy Socjalnej UPJPII w Krakowie – „chcieliśmy pokazać naszym partnerom najnowsze rozwiązania w dziedzinie organizacji pomocy społecznej w Polsce. Powiat Myślenicki jest właśnie takim przykładem. Rozwój idei interwencji kryzowej, tworzenie jej standardów, również na arenie ogólnopolskiej wyróżniają to miejsce. Już teraz dziękujemy Panu Staroście, Pani Dyrektor OIKiP oraz całemu zespołowi za merytoryczne przyjęcie. Życzymy dalszych sukcesów w rozwoju i działalności na rzecz osób doświadczających kryzysów”.

wizyta studyjna

wizyta studyjna

wizyta studyjna oikip K. Wielkiego

wizyta starostwo powiatowe

wizyta starostwo powiatowe

wizyta starostwo powiatowe

wizyta starostwo powiatowe