Historia ośrodka

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa zbudowany został na dwóch filarach.

Pierwszym jest moja osobista biografia, drugim prozaiczne, acz istotne dla funkcjonowania zalecenie Ustawodawcy. Paradoksalnie z tych dwóch tak skrajnie różnych rzeczywistości powstała przestrzeń, o której teraz po 10 latach funkcjonowania można śmiało powiedzieć, że jest służebna wobec mieszkańców naszego powiatu, ale nie tylko wobec nich, bo z pomocy myślenickiego OIK-u korzystaj wszyscy, którzy doświadczają sytuacji trudnych.

Filar I

Kiedy w roku 1995 kolega ze studiów zaprosił mnie na wykład z Interwencji Kryzysowej wybrałam się, bo chciałam po prostu żeby nie zameczał mnie swoim gadaniem. Dzisiaj po 21 latach, razem z tym kolegą buduję interwencję kryzysową – ja jako dyrektor – on, Piotr Passowicz jako pracownik naukowy Uj i superwizor myślenickiej jednostki. Jednak zanim na poważnie zajęłam się interwencją kryzysową robiłam wiele różnych innych, równie ciekawych zawodowo rzeczy, aż wreszcie w roku 2000 zaczęłam studiować interwencję kryzysową. Po co ta szczypta biografii, a no po to, żeby pokazać, że do tego, aby robić w życiu coś co się kocha, często idzie się krętą drogą. Jest jednak jeszcze jedna rzecz. Już studiowałam interwencję kryzysową, pracowałam z chorującymi psychiczne i podczas jednego z powrotów z pracy omal nie zginełam. Wypadek komunikacyjny, doświadczenie osobistego kryzysu i poczucie, że chcę pomagać takim jak ja, że chcę stworzyć miejsce, które będzie wspierać ludzi doświadczających kryzysów legło u początków myślenickiego OIK-u.

Filar II

Myślenicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej powstał w roku 2005, a działa od października 2005 w roku. Takie bowiem jest zalecenie ustawodawcy zapisane w USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ. Początkowo w ośrodku uzyskać można było wsparcie interwencyjne, a także skorzystać z poradnictwa specjalistów: psychologa klinicysty, psychiatry, pedagoga, pracownika socjalnego i duszpasterza. Pierwsi klienci do Ośrodka nie trafiali z ulicy, o czym od początku marzyłam. Byli to podopiecznie OPS-ów, ludzie mający kuratorów sądowych… Trafiali do miejsca które właściwie funkcjonowało okazjonalnie. Bo było to zaledwie 10 godzin tygodniowo.

Od początku jednak ze wsparcia w OIK mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu doświadczający różnego typu kryzysów. Ośrodek stara się poprzez swoją prace budować wizerunek instytucji służebnej wobec każdego doświadczającego kryzysu. Kryzysem jest bowiem każde doświadczenie losowe (śmierć, wypadek), każda zmiana w życiu (nowa praca, jej utrata, wyjazd członka rodziny etc), ale także uzależnienia, przemoc, problemy rodzinne, małżeńskie etc.

Warto podkreślić, że w OIK zatrudnieni są interwenci kryzysowi, którzy swoją pracą wspierają wszystkich doświadczających sytuacji trudnych. Pojawia się wobec tego pytanie pytanie czy mieszkańcy powiatu myślenickiego dopiero od 2005 roku zaczęli doświadczać sytuacji kryzysowych, czy też może wzrasta ich świadomość i w sposób profesjonalny próbują zaradzać zaistniałym problemom. Rzeczywiście – stworzenie OIK przyspieszyło proces pogłębiania świadomości mieszkańców. Pracownicy Ośrodka nie boją się bowiem nowatorskich rozwiązań. Ośrodek mówiąc kolokwialnie od początku swojego istnienia wychodzi do ludzi. Bada potrzeby społeczne, włącza się w różnego typu projekty, szuka innowacyjnych rozwiązań. W swojej ofercie proponuje spotkania w formie: dyżurów interwencyjnych warsztatów, spotkań eksperckich, Celem tych działań jest pomoc w przeżywaniu różnego typu sytuacji kryzysowych w oparciu o specjalistyczne, nowoczesne instytucje – a taką jest OIK. Ośrodek realizuje szereg ważnych dla społeczności programów jednym z nich jest nagradzany wielokrotnie Program „Prometeusz – nadzieja, pomoc zmiana” Zawiera on w sobie głównie działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych kryzysami. Oferta obejmuje warsztaty komunikacji dla rodziców. Warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warsztaty dla seniorów. Ale także Happeningi i programy w lokalnej telewizji. Oprócz „Prometeusza” w OIK-u  realizowany jest trudny program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Pracownicy przygotowują się do ściślejszej współpracy z powiatowym szpitalem, który z racji swojego przeznaczenia jest „kuźnią” kryzysów

Dzięki tak szeroko zakrojonej działalności systematycznie wzrasta liczba klientów Ośrodka. Zmienia się też profil klienta. Początkowo korzystającymi z jego pomocy byli głównie klienci pomocy społecznej , a także podopieczni zespołów kuratorskich obecnie większość odwiedzających OIK stanowią ludzie z ulicy, którzy szukają pomocy i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. OIK współpracuje ze wszystkimi instytucjami pomocowymi w powiecie, nawiązuje współpracę również z organizacjami pozarządowymi – fundacjami i stowarzyszeniami. Ściśle współpracuje z kościołem rzymsko-katolickim. Rozwija się współpraca z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ, z Uniwersytetem Papieski Jana Pawła II, zaś studenci krakowskich uczelni odbywają w OIK swoje praktyki. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród.

Po 10 latach spełniło się moje marzenie – w środowisku lokalnym jest przestrzeń gdzie ludzie doświadczający sytuacji trudnych mogą znaleźć wytchnienie i pomoc. A ponieważ kryzys dotyka każdego, w myślenickim OIK-u jest miejsce dla WSZYSTKICH, którym po prostu jest ciężko.

 

Sylwia Michalec-Jękot
Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice