Grupa wsparcia

Grupa Wsparcia PO - MOC

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach zaprasza do wzięcia udziału w Grupie Wsparcia Po-Moc, która jest skierowana do osób mających trudności w relacjach partnerskich. Codzienne napięcie, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności, a czasami przemoc w rodzinie to tylko niektóre problemy, z którymi borykają się osoby będące w relacji. Konsekwencjami może być obniżona samoocena i poczucie własnej wartości, poczucie bezradności, a także trudności w relacjach z bliskimi osobami.

Celem spotkań jest m.in.:
?podniesienie własnej wartości,
?znalezienie zasobów osobowościowych,
?podniesienie świadomości,
?asertywne wyrażanie swojego zdania, emocji i potrzeb,
?umiejętność komunikowania się,
?odnalezienie kontroli nad własnym życiem.
?zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
Spotkania są bezpłatne, będą odbywać się w każdy wtorek (z wyjątkiem drugiego wtorku każdego miesiąca) od godziny 17.00.

☎️ Więcej informacji dotyczących Grupy Wsparcia uzyskają Państwo pod nr telefonu 510 132 396.
Serdecznie zapraszamy

grupa wsparcia

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice