Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

 

godło

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.

„Na ratunek całą dobę - Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana.”

Kwota dofinansowania 1.980.534,11 zł w tym UE 1.815.441,99 zł

Całkowita Wartość  2.135.814,11 zł

Celem projektu jest udzielanie w trybie natychmiastowym i ratunkowym całodobowego, wsparcia społecznościom, osobom i rodzinom doświadczającym kryzysów psychologicznych z terenu powiatu myślenickiego przez wsparcie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa zapewniającego osobom rodzinom i całym społecznościom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi kompleksową pomoc w zmniejszaniu prawdopodobieństwa występowania skutków kryzysu, ograniczenia jego trwania i negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi psychospołecznej oraz zapobiegania jego nawrotom.

Grupą docelową projektu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach oraz uczestnicy projektu, dotknięci sytuacjami kryzysowymi. Projekt skierowany jest do wszystkich doświadczających kryzysów psychologicznych: osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych bez względu na wiek, płeć, reprezentujących różne światopoglądy, kultury i status społeczny. Głównym zadaniem jest stworzenie całodobowego OIKiP świadczącego natychmiastowe wsparcie, wraz z wyjazdami ratunkowo-interwencyjnymi. Ważnym elementem projektu są działania pre - i post-interwencyjne zapobiegające kryzysom, lub służące osobom i społecznościom, po doświadczeniu traumatycznym, czy wydarzeniu krytycznym. W ramach projektu prowadzony jest portal internetowy.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice