Grupa wsparcia

plakat informacyjny

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach zaprasza serdecznie na spotkania Grupy Wsparcia, która adresowana jest do rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska, które każdego dnia podejmuje trud wychowania, opieki i troski wobec swoich niepełnosprawnych dzieci i podopiecznych.

Celem tych spotkań będzie integracja (przy kawie i ciastku ), wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. Możliwość rozmowy w gronie osób, które łączy doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie.

 Na spotkania zapraszani będą również eksperci – praktycy np.: pedagog-terapeuta, psycholog-seksuolog, doradca zawodowy i inni.

 

Spotkania odbywać się będą co 2-3 tygodnie. Czas trwania spotkania – 3 godziny (z przerwą ok.15 min.)

Miejsce spotkań: OIKiP w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Termin pierwszego spotkania:10 kwietnia 2024r., godz. 10:00.

Zapisy do 07 kwietnia 2024r. Pod numerem telefonu 510 132 396

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice