Konferencja „Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby i spektrum działania”

konferencja

„Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych.

Służby i spektrum działania”

Ogólnopolska Konferencja myślenickiego OIKiP
w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich

W dniu 30.06.2020 r Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach współorganizował wraz ze Związkiem Powiatów Polskich, przy współpracy z  Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie konferencję za pośrednictwem platformy internetowej pt. "Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby i spektrum działania". Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem samorządowców, praktyków i specjalistów z całej Polski. Wśród prawie 100 osób,  nie zabrakło także pracowników myślenickiego OIKiP, dyrektora Urzędu Pracy w Myślenicach, komendanta PSP, członków Zarządu Powiatu Myślenickiego. Wśród prelegentów swoje wystąpienie mieli dr Piotr Passowicz superwizor OIKiP, wykładowca UJ Instytutu Psychologii stosowanej, który wygłosił wykład pt: „Modele interwencji kryzysowej w czasie pandemii” oraz Dyrektor myślenickiego OIKiP Sylwia Michalec – Jękot, poruszająca temat procedur i działania placówki w trakcie pandemii Covid -19 pt: „Działanie służb społecznych w sytuacji kryzysowej - doświadczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach”. Starosta powiatu myślenickiego Pan Józef Tomal, który również uczestniczył w wydarzeniu podkreślił, że praca myślenickiego OIKiP w dobie pandemii jest wzorem dobrej praktyki, dowodem na skuteczną pracę służb powiatu myślenickiego.

W okresie od 15 marca - 31 maja mieszkańcy powiatu korzystali ze zdalnej pracy OIKiP w Myślenicach 870 razy. Liczba ta pokazuje wielką potrzebę wsparcia w obszarze przeciwdziałania kryzysom. Dziękujemy za zaufanie, które obdarzyliście nas Państwo w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.

 

konferencja

konferencja

konferencja

konferencja

konferencje

konferencja