Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na ratunek całą dobę". Inspiracje i wyzwania interwencji kryzysowej na przykładzie OIKiP w Myślenicach - ogłoszenie

tytuł konferencji

Ogłoszenie o konferencji

ogłoszenie dotyczące konferencji