„ Pomoc Społeczna na pomoc. Myślenicki Model Interwencji Kryzysowej”

grafika

W dniu 28 czerwca b.r. o godz. 19.00 w ramach naukowych zebrań Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na platformie internetowej Zoom, dyrektor naszego Ośrodka wygłosiła wykład pt: „ Pomoc Społeczna na pomoc. Myślenicki Model Interwencji Kryzysowej”. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego budującego fundamenty psychiatrii dziecięcej.

Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się z kolejnego kroku w tworzeniu skutecznej sieci wsparcia społecznego

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice