Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

kostka

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Hasło przewodnie na rok 2023 „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka". Tegoroczne hasło obchodów podkreśla, że zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka. Każdy, kimkolwiek jest, ma prawo do najwyższego standardu zdrowia psychicznego. To prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia do społeczności. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to okazja do rozmowy o tym, co można zrobić, aby odpowiednia opieka nad zdrowiem psychicznym stała się dostępna dla ludzi na całym świecie.

• Jedna na osiem osób na całym świecie doświadcza trudności zdrowia psychicznego, które mogą wpływać na jej zdrowie fizyczne, samopoczucie, sposób nawiązywania kontaktów z innymi

• Aż ¼ dorosłych mieszkańców naszego kraju czyli ponad 8 mln osób , doświadczyło trudności zdrowia psychicznego

• Blisko połowa Polaków doświadczyła pogorszenia stanu psychicznego z powodu pandemii

Coroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu podniesienie świadomości na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym na świecie.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, rozmowy zapraszamy do kontaktu - całodobowy telefon interwencyjny 510132396, 506318838

źródło: www.gov.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice