Wydarzenie krytyczne 16.09.2023r

Pracownicy OIKiP w Myślenicach nie tylko udzielą wsparcia klientom stacjonarnie/telefonicznie, ale także jeżeli wymaga tego sytuacja prowadzą interwencje w terenie  współpracując ze służbami lub innymi instytucjami.

Interwencje wyjazdowe poza siedzibą OIK – u  odbywają się w związku z wystąpieniem nagłych zdarzeń krytycznych takich jak np.:. wypadek  komunikacyjny, pożar, śmierć bliskiej osoby oraz w innych sytuacjach kryzysowych w przypadku braku możliwości dojazdu do OIK – u osoby potrzebującej natychmiastowego wsparcia.

W minioną sobotę byliśmy potrzebni w jednej z miejscowości naszego Powiatu, trudna sytuacja pożar budynku mieszkalnego, śmierć, kryzys …

Dziękujemy wszystkim służbom za dobrą współpracę: PSP Myślenice, OSP Głogoczów, OSP Jawornik, OSP Myślenice Zarabie, Policji,  CUS Myślenice, Panu Sołtysowi oraz wszystkim, którzy udzielili wsparcia osobie poszkodowanej.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice