Nasz zespół

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

INTERWENCI KRYZYSOWI

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Urszula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunku politologia, oraz administracja samorządowa. Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie o kierunku technik informatyk. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński ). Wolontariusz OIKiP, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy.

Beata Postawa-Ćwierz –  Niesłysząca Pedagog, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski). Ukończyła studia podyplomowe Surdopedagogika na KUL-u w Lublinie oraz studia podyplomowe Kryzys psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi kurs PJM na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Posługuje się także językiem międzynarodowym na poziomie średnio zaawansowanym. Wcześniej wolontariuszka w OIKiP w Myślenicach. W pracy interwencyjnej spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. 

Alina Ulman  Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Koordynator Programu Korekcyjno - Edukacyjnego w OIKiP. Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. W Ośrodku pracuje ze sprawcami przemocy domowej.

Daniel Zawodnik familiolog (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Interwent kryzysowy i pracownik w OIKiP, wcześniej praktykant, wolontariusz i stażysta Ośrodka. Ukończył I stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Toruń 2016). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Pracuje z młodzieżą, osobami doświadczającymi przemocy, przeżywającymi żałobę, a także kryzys związany z chorobą. Szczególnym obszarem jego pracy jest praca z osobami niepełnosprawnymi, gdyż sam jest osobą niewidomą. Odpowiada za kontakt z instytucjami oraz fundacjami zajmującymi się szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym. Posiada doświadczenie w pracy z parami przeżywającymi kryzys i chcącymi pogłębić swoją więź (Akademia Dobrych Relacji edycja 2016).

Dawid Mika – psycholog - psychoterapeuta, absolwent studiów psychologicznych o specjalności Psychologia Kliniczna na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

SUPERWIZORZY

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA

KSIĘGOWOŚĆ

Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA

Radca prawny: Iwona Cygan

Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)

Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)

Dr Katarzyna Wojtanowicz (mediator)

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice