sprawca przemocy

13 mitów na temat przemocy domowej

Data: 26.10.2016
Bardzo często osobami szukającymi pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach są ofiary przemocy. Praca z nimi jest długotrwała i złożona, wymaga dużego wysiłku zarówno ze strony interwenta, jak i klienta, ale często przynosi pozytywne efekty. Jednak co się dzieje z osobami…

Czym jest przemoc?

Data: 24.11.2011
Istnieje wiele definicji przemocy, jednak kiedy dochodzi do opisania konkretnych zdarzeń i stwierdzenia, czy dane zachowanie i traktowanie jest przemocą, wtedy okazuje się, że nie jest to tak proste i jednoznaczne. Definicja przemocy, która najbardziej odda istotę tego zjawiska, brzmi: „Przemoc to…

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice