Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026

Data: 11.11.2020
W dniu 10.11.2020 podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Myślenickiego, został zatwierdzony i przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026, opracowywany przez myślenicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa.…

Konferencja "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna, prawna".

Data: 23.09.2019
W dniach 19 - 20 września 2019 roku, interwentki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Pani Bożena Piwowarska i Pani Alina Ulman, wraz z Dyrektorką OIKiP Panią Sylwią Michalec - Jękot, uczestniczyły w II Konferencji naukowej "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna,…

Spotkanie przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych Powiatu Myślenickiego.

Data: 28.12.2017
Dnia 20.12.2017 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8 odbyło się spotkanie przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych z Powiatu Myślenickiego, podczas którego omawiano perspektywy rozwoju programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących…

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice